omeg-art:

Paolo Pedroni (1983 - )

(via wednesdaysnecropolis)